Роксена Николова

(Преведено от Google) Много добри и прекрасни хора работят тук с разбиране, те приспособяват упражненията за различните типове и способности на тялото, всичко – от начинаещи до напреднали, забавно и може да бъде предизвикателство, ако искате да бъдете предизвикани. Обичам атмосферата тук, тя е релаксираща и има чувство за приятелска общност от хора, които искат да си помагат да водят здравословен живот, изпълнен с радост. Аз идвам тук във вторник и четвъртък понякога в сряда и събота, имаше разнообразие от класове с дишане и стречинг, някои от часовете също са малко по-дълги от обикновено, което е идеално, защото имаме нужда от повече време, ако искаме да работим на нашето тяло и нашия ум също има време за почивка и медитация в края.

(Оригинален текст)
Very kind and wonderful people work here with understanding, they adjust the exercises for the different body types and abilities, anything from beginner to advanced, it’s fun and can be challenging if you want to be challenged. I love the atmosphere here, it’s relaxing and there’s a sense of a friendly community of people who want to help each other lead a healthy life full of joy. I have been coming here Tuesdays and Thursday sometimes Wednesday and Saturday, there have been a variety of classes with breathing and stretching, some of the classes are also a bit longer than usual, which is perfect because we need more time if we want to work on our body and our mind as well there’s time for relaxation and meditation in the end.