I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия представляват договор между INTERNATIONAL ACADEMY UNITY и неговите клиенти (вие), във връзка с услугите предлагани на сайта iaunity.com
2. При отваряне на уебсайта iaunity.com посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

Информация относно „INTERNATIONAL ACADEMY UNITY“:
1. Данни за кореспонденция: адрес по регистрация: гр. Варна, бул.“Княгиня Мария Луиза“ 8, ет.3                ЕИК ……………………, МОЛ:Анна Анастасова, телефон: 0879 530 971.
2. INTERNATIONAL ACADEMY UNITY се представлява от Анна Анастасова, регистрирана по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: град Варна, бул. Мария Луиза № 8, ет.3, и Булстат:
3. Уебсайтът iaunity.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предстоящи събития и семинари, предоставяните услуги и цените за йога практики и терапии в Клуб ЗаЕдно, гр.Варна, бул.‘‘ Княгиня Мария Луиза‘‘ 8, ет.3.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1. Всички публикации и изображения в Уебсайта iaunity.com са написани и създадени от нас и са изключителна интелектуална собственост на INTERNATIONAL ACADEMY UNITY освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на INTERNATIONAL ACADEMY UNITY  И всяко нерегламентирано копиране или използване на материалите, публикувани в сайта iaunity.com, без изрично и писмено съгласие на INTERNATIONAL ACADEMY UNITY представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
2. Препращането към материали в iaunity.com от други сайтове е приемливо, ако е осъществено в съответствие с добрата етика и търговска практика и препращането и представянето на препратката не поражда съмнение относно авторството на INTERNATIONAL ACADEMY UNITY върху материалите.
3. Уебсайтът iaunity.com предоставя на Посетителите информация относно, график на йога практиките, които води, събитията, които организира, галерии от изминали събития и практики, и статиите, чиито автор е.
4. Този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове и ресурси, управлявани от трети лица. INTERNATIONAL ACADEMY UNITY не контролира такива уебсайтове и не е отговорен за съдържанието, продуктите, услугите или информацията, предлагана от което и да е трето лице.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. При въвеждането от посетителите на лични данни през сайта, те се съгласяват с тяхното изпращане до сайта.
2. Със съгласяването на тези общи условия на сайта iaunity.com посетителите приемат да бъдат идентифицирани след предоставянето на данни от тях, по тяхна воля, във формите за записване и заявка за участие. 
3. INTERNATIONAL ACADEMY UNITY ползва предоставените от посетителите име, телефон  и email само с цел да даде отзив на запитвания, съобщения, да изпрати имейл бюлетини, за да бъдат информирани за нови йога практики или събития в центъра, след като това е пожелано от тях.
4. INTERNATIONAL ACADEMY UNITY използва услуга от Google Analytics, с която отчита посещения, стъпките на посетителите на сайта, анонимно.  Google Analytics ползва IP адресс Ви, който в много случаи може да делите с други потребители на вашия интернет доставчик.
5. INTERNATIONAL ACADEMY UNITY осигурява на своите посетители поверителноста на предоставените лични данни, като предприема предпазни административни, технически и физически мерки, за да защити личната информация от загуба и злоупотреба, също и от чужд достъп, промяна или изтриване. 
6. INTERNATIONAL ACADEMY UNITY не предоставя получените от вас данни на трети лица или фирми освен по искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз и в изпълнение на задължения по данъчни закони.
7. В сайта iaunity.com посетителите приемат INTERNATIONAL ACADEMY UNITY да получава данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, изпращащи се от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на сайта iaunity.com
8. Посетителите на уебсайта като физически лица са съгласни INTERNATIONAL ACADEMY UNITY да съхранява информация и  да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.
9. Ако Посетителите на уебсайтът желаят могат да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.
10. При спазване на българското и европейското законодателство Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни – GDPR) относно защита на личните данни, Вие имате следните права:
Правото на достъп до личните данни, които INTERNATIONAL ACADEMY UNITY обработва за Вас и да получите копие от тях;
Право да искате от INTERNATIONAL ACADEMY UNITY поправяне, в случай че забележите неточности или нужда от актуализация на личните Ви данни.
Право на блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от INTERNATIONAL ACADEMY UNITY , в случай че са налице условията за това.
Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на academy@iaunity.bg.
Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.
11.При промени, за които е нужно съгласие или информиране на потребителите ви гарантираме, че за всички такива промени ще бъдете известени с изпращане на имейл на електронна поща предоставена ни от Вас.
При регистрация и при последващо актуализиране клиентът, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.  
12.Надзорни органи:
12.1. Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15  тел.: (02) 9402 046 факс: (02) 9403 640 е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg  Уеб сайт: www.cpdp.bg  
12.2. Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл.“Cлaвeйĸoв“ №4A, eт.3, 4 и 6</> тeл.: 02 / 980 25 24 фaĸc: 02 / 988 42 18 гopeщa линия: 0700 111 22 Уeб caйт: www.kzр.bg

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

1. При необходимост INTERNATIONAL ACADEMY UNITY си запазва правото едностранно да извършва несъществени изменения и/или допълнения на настоящите общи условия, като се задължава да публикува тези промени в сайта и актуализира датата на документа.
2. INTERNATIONAL ACADEMY UNITY си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.
3. Измененията влизат в сила за всички посетители на iaunity.com от момента на публикуването им.
4.1.При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящите общи условия INTERNATIONAL ACADEMY UNITY уведомява клиентите, като им дава двуседмичен срок да се информират за промените.
4.2. В предоставения им двуседмичен срок клиентите могат да заявят едниствено чрез писмено съобщение до INTERNATIONAL ACADEMY UNITY, че не приемат измененията и/или допълненията в общите условия. В такъв случай съответният клиентски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.
4.3. В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.
5.Клиента е задължен да посещава периодично тази страница с цел да се запознае с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за него. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.  

VI. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

1. INTERNATIONAL ACADEMY UNITY предоставя достъп до съдържанието на Уебсайта такова каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Уебсайта водят до целените от Посетителите резултати.
2 INTERNATIONAL ACADEMY UNITY не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите причинени от съдържащи се в публикуваните на Уебсайта материали.
3 INTERNATIONAL ACADEMY UNITY не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Уебсайта и съдържащите се в него материали.    

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
1. Посетителите на сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията  при използването на сайта и съдържащите се в него материали.
2. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на общите условия в тяхната цялост.
4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на сайта считано от 2019г.

Връзка с нас За въпроси и коментари можете да се свържете с нас по следните начини: гр. Варна, бул. ‘‘Княгиня Мария Луиза‘‘ № 8, ет. 3, +359 879 530 971

Последна актуализация: 19.10.2022 г.