Курс Рейки

Обучението и предаването на Рейки – инициацията става от посветен. По време на посвещението чрез вибриращ резонанс или хармонизация на енергията се увеличава възможността да се открие и използва изворът и каналът за протичане на енергията, като се синхронизират физическото и етеричното тела на по-висшо ниво на вибрация. Така енергийните източници – чакрите, се oсвобождават, за да заработят с целия си капацитет и в правилна посока, на по-високо енергийно ниво. От този момент човекът, получил всички необходими настройки, запазва възможността до края на живота си да може да предава енергия както на самия себе си, така и на други хора.

Степени в Рейки и обучение.

ПЪРВА СТЕПЕН – получава се постоянно открит канал на космическата енергия Рейки и възможност да се въздейства контактно върху себе си и върху друг човек, както и върху животни и растения.

ВТОРА СТЕПЕН – увеличава се силата на енергията неколкократно и се получава възможността за дистанционна работа и работа с Рейки символите.

ТРЕТА СТЕПЕН – Мастерска степен – увеличава енергииния потенциал значително и дава възможност на притежаващия я да провежда обучение и настройки. От 3 до 5 години след придобиване на ІІ степен и покана от Рейки Мастер.

Повече за Рейки:

Рейки е японска дума и се състои  от два йероглифа – Рей и Ки. Рей  означава „Божествена“, „Космическа“, а  Ки – „Жизнена Енергия“.

Рейки е  енергия, която се намира навсякъде около нас и е пропита във всичко. Рейки е името на енергията, Рейки е и името на терапията. Когато получаваме Рейки, енергията стимулира духа и тялото ни към Баланс и Хармония. Това е лечение с Универсалната жизнена енергия чрез полагане на ръце. Полагането на ръце върху тялото на човек или животно, с цел да се облекчи болката е древно като инстинкта. Първото нещо, което повечето хора правят, когато изпитват болка, е да сложат ръцете си върху болното място. Човешкото докосване носи топлина, спокойствие и изцеление,нежност и обич.
Корените на Рейки  се намират в Тибет, но за първи път е канализирана от японеца Микао Усуи и благодарение на него и неговите последователи достига днес и до нас. През 1922 г., след 21-дневно уединение за пост, молитва и медитация в планината Курама, д-р Микао  Усуи казва, че е получил знанието за Рейки, както и духовната сила, да прилага тази енергия и да инициира, да „настройва“ и другите към нея. След като открива Рейки в следващите седем години той работи в един лагер за просяци, където лекува болните и изпраща тези от тях, които били млади и оздравели, да си търсят работа. Когато ги вижда да се връщат отново в лагера, предпочитайки техния стар начин на живот, той разбира, че е лекувал физическите болести на тялото им, но не ги е научил как да се променят, за да започнат нов начин на живот. Усуи решава да прекрати лечението на бедните и се връща в манастир. Там създава принципите на Рейки, които трябвало да спазва всеки (лечител). И тогава той започва да преподава на тези, които искат да знаят повече и са готови на промяна. Усуи ги научава как да лекуват самите себе си и им дава 5-те принципа на Рейки, за да им помогне да лекуват и своя дух.

За записвания тел.0879530971 Анна Анастасова